PhytoCellTec™ Argan

PhytoCellTec™ Argan (ไฟโตเซลล์เทค อาร์แกน) เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากสเต็มเซลล์ของต้นอาร์แกน (argan) ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

PhytoCellTec™ Argan ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถการเกิดใหม่ (regenerative) ของ Dermal stem cells (สเต็มเซลล์ในผิวชั้น Dermis) ให้ดีขึ้น เป็นผลลัพธ์ให้เกิดการฟื้นฟูแก่ชั้นผิวในระดับที่ลึกลงไป โดย PhytoCellTec™ Argan เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากสเต็มเซลล์ของต้นอาร์แกนซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ต้นอาร์แกนมีถิ่นกำเนิดในบริเวณแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโก และมันสามารถปรับตัวเข้ากับความแห้งแล้งรุนแรงและอุณหภูมิสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสภาพอากาศโดยทั่วไปในแถบนั้น เป็นที่น่าเสียดายว่าจำนวนประชากรของต้นอาร์แกนลดลงอย่างมากเนื่องมาจากพื้นที่เพาะปลูกทางเกษตรกรรมมีมากขึ้น จึงทำให้ต้นอาร์แกนลดจำนวนลง ปัจจุบันต้นอาร์แกนที่เหลืออยู่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

PhytoCellTec™ Argan

Adult skin stem cell (สเต็มเซลล์เต็มวัย) – Dermal stem cells

(สเต็มเซลล์ในผิวชั้น Dermis) หน้าที่หลักของผิวชั้น Dermis คือ รองรับแรงกระแทกจากภายนอกและให้ความยืดหยุ่นแก่ผิว เพื่อที่จะให้หน้าที่เหล่านี้ยังเป็นไปได้ด้วยดี ผิวที่สุขภาพดีจะต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (constant cell turnover) ซึ่งก็คือต้องมีการเกิดใหม่ (renew) และการซ่อมแซม (repair) เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในชั้นผิว Dermis โดยเซลล์ใหม่ถูกสร้างเพื่อทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายหรือตายลง โดย Adult stem cells (สเต็มเซลล์เต็มวัย) จะเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดกระบวนการข้างต้น โดย Adult stem cells นี้อยู่บริเวณ Dermal papilla ของต่อมรากขน (Hair follicle) ซึ่งเซลล์เหล่านี้สามารถแบ่งตัวไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ (differentiate) ในผิวชั้น Dermis เช่น ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) ที่มีหน้าที่ในการผลิต extracellular matrix proteins ทั้งโปรตีนอิลาสตินและคอลลาเจน อย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้น Dermal stem cells เหล่านี้ก็จะเข้าสู่การชราโดยลดจำนวนลงและทำงานได้น้อยลง ส่งผลให้การผลิตโปรตีนอิลาสตินและคอลลาเจนลดลง สุดท้ายแล้วผิวก็จะสูญเสียความตึงกระชับ ริ้วรอยจึงปรากฎขึ้น

ดังนั้นการปกป้อง Dermal stem cells และการคงไว้ของการทำงานของสเต็มเซลล์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

Plant stem cells for skin stem cells (สเต็มเซลล์จากพืชเพื่อการดูแลสเต็มเซลล์ของผิว)

การทำงานของสเต็มเซลล์ถูกควบคุมโดยสารที่มีความจำเพาะ นั่นก็คือ Epigenetic factors (เอพิเจเนติกแฟคเตอร์) สเต็มเซลล์ของพืชก็มี Epigenetic factors อยู่เช่นกัน การทดลองในห้องแล็บได้แสดงให้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของต้นอาร์แกนมีผลในเชิงบวกต่อการทำงานของ Dermal stem cells

วิธีทดสอบใหม่เพื่อการวัดค่าการทำงาน (activity) ของสเต็มเซลล์ในผิวชั้น Dermis

เพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของ PhytoCellTec™ Argan ที่มีผลต่อ Dermal stem cells ต้องมีการนำ Dermal stem cells ของมนุษย์มาทดสอบในรูปแบบใหม่ ซึ่งการวัดการทำงานของสเต็มเซลล์นั้นสามารถบ่งชี้ได้จากสองลักษณะคือ ตัวบ่งชี้ (Marker) ในสเต็มเซลล์ ซึ่งก็คือ Sox2 (เป็นตัวควบคุมความสามารถของสเต็มเซลล์ (pluripotency) ในผิวชั้น Dermis) และคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ในแง่ของความสามารถด้านการสร้างโคโลนีเป็นทรงกลมในลักษณะโครงสร้างแบบสามมิติ (three-dimensional spherical colonies) ซึ่งคุณลักษณะ 2 ประการข้างต้นนั้นจะพบใน Dermal stem cells ที่ยังมีพลังชีวิตอยู่เท่านั้น

Dermal stem cells ที่ถูกเพาะเลี้ยงโดยมีการเติมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของต้นอาร์แกน (argan stem cell extract) ลงไป ซึ่งพบว่ามีจำนวนของ Sox2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสเต็มเซลล์ที่ไม่ได้เติมสารออกฤทธิ์ใดๆ (untreated) (ภาพที่ 1) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำสารสกัดจากต้นอาร์แกนนี้ไปเติมลงไปในสเต็มเซลล์ที่แก่ชรา แล้วพบว่าสเต็มเซลล์เหล่านั้นมีความสามารถในการสร้างโคโลนีเป็นทรงกลมในลักษณะโครงสร้างแบบสามมิติเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสเต็มเซลล์ที่ไม่ได้เติมสารออกฤทธิ์ใดๆ (untreated) (ภาพที่ 2) ดังนั้นสรุปได้ว่า PhytoCellTec™ Argan ช่วยให้ Dermal stem cells ยังคงความเป็น สเต็มเซลล์ได้แม้จะเป็นสเต็มเซลล์ที่ชราแล้วก็ตาม

PhytoCellTec™ Argan Figure 1
ภาพที่ 1: PhytoCellTec™ Argan ช่วยเพิ่มปริมาณของ Sox2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในสเต็มเซลล์ (stem cell marker) โดยสีเขียวคือบริเวณของ Sox2 และเฉพาะสเต็มเซลล์มีพลังชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะมีการปรากฎของ Sox2
PhytoCellTec™ Argan Figure 2
ภาพที่ 2: PhytoCellTec™ Argan ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างโคโลนีเป็นทรงกลมในลักษณะโครงสร้างแบบสามมิติของ Dermal stem cells (สเต็มเซลล์ในผิวชั้น Dermis)

การทำให้โครงสร้างของ Extracellular matrix ดีขึ้น - ลดความลึกของริ้วรอย

โครงสร้างของเนื้อเยื่อในผิวชั้น Dermis ที่ท้องแขนทั้ง 2 ข้างของอาสาสมัครได้ถูกถ่ายภาพโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) ทั้งก่อนและหลังใช้ PhytoCellTec™ Argan (ภาพที่ 3 ) ในภาพถ่ายนั้นพบว่าส่วนของผิวชั้น Dermis จะมีสีที่สว่างสดใส ในขณะที่ส่วนที่เป็นแถบมืดนั้นเราจะเรียกว่า SLEB (Subepidermal low ecogenic band) ซึ่ง SLEB นั้นเป็นผลจากการที่โครงสร้างของผิวชั้น Dermis ถูกทำลายโดยมักพบได้ในผิวที่แก่ชราหรือถูกทำลายโดยแสงแดด โดยผลลัพธ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากใช้ PhytoCellTec™ Argan เป็นเวลา 56 วัน จะลดจำนวนของ SLEB และเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อเยื่อในชั้นผิว Dermis ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ภาพที่ 4 แสดงเห็นถึงรูปภาพที่ถ่ายของต้นขาผู้หญิง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) พบว่าบริเวณผิวชั้นDermis จะเป็นภาพสีสว่างสดใสแต่ในบริเวณผิวชั้น Hypodermis จะเป็นสีดำ ความผิดปกติของบริเวณรอยต่อระหว่างผิวชั้น Dermis และ Hypodermis (Dermis-hypodermis junction) เกิดจากการที่มีเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue) แทรกเข้ามาในบริเวณด้านล่างของชั้นผิว Dermis (ภาพที่ 3 บริเวณที่ลูกศรสีแดง) นี่คือรูปภาพปกติของเซลลูไลท์ (cellulite) ซึ่งหลังจากใช้ PhytoCellTec™ Argan เป็นเวลา56 วันพบว่า เนื้อเยื่อในชั้นผิว Dermis แน่นกระชับขึ้นส่งผลให้บริเวณรอยต่อระหว่างผิวชั้น Dermis และ Hypodermis ดูเรียบขึ้น

ผลของ PhytoCellTec™ Argan ที่มีต่อการลดเลือนริ้วรอย (anti-wrinkle) ได้ทำการทดสอบในอาสาสมัครจำนวน 21 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 49 ปี โดยการทาครีมที่มี 0.4% ของ PhytoCellTecTM Argan ลงบนริ้วรอยรอบดวงตาเป็นเวลา 56 วัน ผลปรากฎว่าความลึกของริ้วรอยลดลงถึง 26%

PhytoCellTec™ Argan เป็นสารออกฤทธิ์ตัวแรกที่มีความสามารถทั้งปกป้องและเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ Dermal stem cells และ PhytoCellTec™ Argan ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมผิวหนังตามธรรมชาติแต่ยังต่อสู้กับการชราของผิวหนังได้ลึกถึงระดับผิวชั้น Dermis ผลลัพธ์คือผิวดูสดชื่น มีชีวิตชีวาและเปล่งปลั่ง ดูมีสุขภาพที่ดี

PhytoCellTec™ Argan Figure 3
ภาพที่ 3: PhytoCellTec™ Argan ลดปริมาณของ SLEB ในผิวที่โดนทำร้ายด้วยรังสี UV
PhytoCellTec™ Argan Figure 4
ภาพที่ 4: PhytoCellTec™ Argan เพิ่มความกระชับของต้นขาผู้หญิงได้