คำถามที่พบบ่อย

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทาง Mibelle Biochemistry หรือไม่? ในส่วนนี้จะเป็นคำตอบของคำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยที่สุด เพียงแค่คลิกคำถามที่คุณสนใจ จะมีคำตอบแสดงอยู่ด้านล่างของคำถามนั้น

FAQ

ใครเป็นผู้ค้นพบครั้งแรกว่าสเต็มเซลล์ของพืชสามารถนำมาใช้คืนพลังชีวิตให้แก่สเต็มเซลล์ของผิว

นักวิทยาศาสตร์ของ Mibelle Biochemistry

PhytoCellTec™ หมายถึงอะไร?

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซลล์พืช

เต็มเซลล์ของ PhytoCellTec™ Malus Domestica ได้มาจากไหน?

สสารออกฤทธิ์ได้ถูกสกัดครั้งแรกออกมาจากแอปเปิลสายพันธุ์ Uttwiler Spätlauber จำนวนเพียง 2-3 ผลเท่านั้น โดยสเต็มเซลล์จากพืชสำหรับ PhytoCellTec™ Malus Domestica ได้มาจากการเพาะเลี้ยงจากเซลล์ตั้งต้นดังกล่าว และหลังจากนั้นก็นำสเต็มเซลล์พืชเหล่านี้ไปเพาะเลี้ยงต่อเพื่อผลิตในระดับอุตสากรรม

สเต็มเซลล์ทำงานได้อย่างไร?

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์มีความพิเศษและมีคุณค่ามากแต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยซึ่งปรากฎอยู่ในเกือบจะทุกเนื้อเยื่อรวมถึงผิวหนังด้วย มีเพียงแค่สเต็มเซลล์เท่านั้นที่สามารถแบ่งตัวได้หลายๆครั้งตลอดชีวิตของคนและสร้างเซลล์ผิวใหม่ ให้กำเนิดชั้นผิว Epidermis ใหม่เสมอแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นพลังชีวิตและจำนวนของสเต็มเซลล์ลดลง ผิวชั้น Epidermis ต้องใช้เวลานานขึ้นในการสร้างใหม่ของตัวมันเองและริ้วรอยจึงปรากฎขึ้น

อะไรคือความแตกต่างของสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์ (Embryonic stem cells) และ สเต็มเซลล์เต็มวัย (Adult stem cells)?

สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์ (Embryonic stem cells) คือเซลล์ที่พัฒนาไปได้หลายแบบ (Pluripotent cells) ได้มาจากกลุ่มเซลล์ชั้นในของตัวอ่อน (Embryo) ระยะต้น ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ได้หลายชนิดในร่างกาย สเต็มเซลล์เต็มวัย (Adult stem cells) มีหน้าที่คอยส่งเซลล์ใหม่ไปแทนที่เซลล์เก่าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งพบได้ในเนื้อเยื่อและอวัยวะกว่า 20 ชนิด สเต็มเซลล์เต็มวัยแตกต่างสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์เพราะสเต็มเซลล์เต็มวัยสามารถสร้างได้แค่เซลล์ชนิดที่พบในอวัยวะนั้นๆ ไม่สามารถสร้างเซลล์ได้หลายชนิดจัดได้ว่าเป็นเซลล์ชนิด Multipotent cells

อะไรทำให้สารออกฤทธิ์จากเทคโนโลยี PhytoCellTec™ เป็นนวัตกรรมใหม่?

เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถช่วยเพิ่มพลังชีวิตของสเต็มเซลล์ในผิว ซึ่งเป็นสารสกัดจาก สเต็มเซลล์พืชที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการดึงเอาสารสำคัญที่มีในสเต็มเซลล์ของพืช ซึ่งช่วยให้สเต็มเซลล์ของผิวยังคงมีคุณสมบัติตามเดิม สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ มีผลในเชิงบวกต่อสเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis

อะไรทำให้สารออกฤทธิ์จากสเต็มเซลล์ชองพืชดีกว่าสารสกัดจากพืชทั่วไป?

สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ ได้มาจากการสกัดของสเต็มเซลล์พืชที่มีความบริสุทธิ์ สเต็มเซลล์ทั้งของพืชและมนุษย์มีสารที่เรียกว่า Epigenetic factors และมีเพียงแค่สารกลุ่มนี้เท่านั้นที่ให้ความสามารถแก่เซลล์เพื่อจะทำหน้าที่เสมือนสเต็มเซลล์ได้ ถ้าเป็นสารสกัดทั่วไปจากพืชจะพบ Epigenetic factors ในปริมาณที่จำกัด

เซลล์พืช vs เซลล์สัตว์

สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ ได้มาจากการใช้สเต็มเซลล์ทั้งเซลล์ การใช้สเต็มเซลล์ของพืชไมได้แสดงถึงความไม่ปลอดภัยหรือข้อควรระวังอื่นต่อมนุษย์ สเต็มเซลล์พืชถูกเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะปราศจากเชื้อดังนั้นจึงไม่มีโรคส่งต่อไปยังผู้ใช้และไม่มีการใช้สารที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม สเต็มเซลล์สัตว์มักจะพบความเสี่ยงในการส่งต่อโรคไปยังผู้ใช้มากกว่า

สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ เคยถูกศึกษาในสัตว์ทดลองหรือไม่?

Mibelle Biochemsitry ไม่เคยศึกษาสารออกฤทธิ์กลุ่ม PhytoCellTec™ ในสัตว์ทดลองทั้งระหว่างการพัฒนาหรือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ การทดสอบทำในเซลล์เพาะเลี้ยงในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น และการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์จะถูกทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันทดสอบทางผิวหนังที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

ผลที่มีต่อสเต็มเซลล์ทดสอบได้อย่างไรและทำการทดสอบหัวข้ออะไรบ้าง?

ผลของสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ ถูกทดสอบในสเต็มเซลล์ชั้นผิว Epidermis ที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์เหล่านี้สามารถรักษาความสามารถในการรวมกลุ่มกันเองของ สเต็มเซลล์เอาไว้ได้นานขึ้นถึงแม้ว่าสเต็มเซลล์จะถูกฉายรังสี UV ก็ตาม การทดสอบบนแบบจำลอง 3 มิติของผิวชั้น Epidermis แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งสเต็มเซลล์ที่แก่ชราก็สามารถสร้างผิวชั้น Epidermis ที่สมบูรณ์ได้เมื่อมีการใช้ PhytoCellTec™ Malus Domestica หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสเต็มเซลล์แก่ชราที่มีการใช้ PhytoCellTec™ Malus Domestica ด้วยจะแสดงการทำงานเสมือนสเต็มเซลล์ที่อ่อนเยาว์ ผลเชิงบวกเหล่านี้ได้ถูกยืนยันในการทดสอบกับอาสาสมัคร (ดูการรายละเอียดการทดสอบได้ที่ PhytoCellTec™ Malus Domestica)

ผลลัพธ์อะไรที่เห็นได้ชัดเจนภายหลังจากการใช้สารออกฤทธิ์กลุ่ม PhytoCellTec™?

ดูผลการทดสอบหลังจากการใช้ PhytoCellTec™ Malus Domestica และ PhytoCellTec™ Alp Rose ที่ผิวหนัง

อายุเท่าใดที่ควรจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้?

เนื่องจากสารออกฤทธิ์กลุ่ม PhytoCellTec™ มีผลดีในการปกป้องผิวหนังได้ดีมาก นั่นหมายถึงสามารถป้องกันการแก่ชราของผิวได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งผิวที่อ่อนเยาว์และผิวที่เจริญเต็มวัยแล้ว

กระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์กลุ่ม PhytoCellTec™ เป็นกระบวนการที่ยั่งยืนหรือไม่?

โดยปกติพืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพืชอนุรักษ์และได้รับการปกป้อง พืชเหล่านี้มีสารที่มีคุณค่าแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทางเครื่องสำอาง แต่เนื่องจากมีเทคโนโลยี PhytoCellTec™ เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถได้สารออกฤทธิ์เหล่านั้นมาใช้ในเครื่องสำอาง โดยใช้ปริมาณของพืชเพียงน้อยนิดแต่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์คุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก ซึ่งถือว่าเทคโนโลยี PhytoCellTec™ เป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนต่อธรรมชาติ

ทำไมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ของพืชถึงเป็นความนิยมล่าสุดที่คนให้ความสนใจ?

วงการเครื่องสำอางมักมองหาสารออกฤทธิ์ใหม่ที่มีผลต่อพลังชีวิตของผิวและมีความสามารถในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการที่มีผิวเรียบเนียน ตึงกระชับและดูอ่อนเยาว์และ สเต็มเซลล์จากพืชมีศักยภาพอย่างมากในการรักษาพลังชีวิตและความอ่อนเยาว์ของผิวให้คงอยู่นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ตัวอย่างเช่น Uttwiler Spätlauber apple และ Gamay Teinturier Fréaux grape )

สารออกฤทธิ์กลุ่ม PhytoCellTec™ สามารถเรียกได้ว่าเป็นสารจากธรรมชาติได้หรือไม่?

สารออกฤทธิ์ทั้งหมดในกลุ่ม PhytoCellTec™ ได้มาจากสเต็มเซลล์ของพืชและถือว่ามาจากธรรมชาติ 100 % ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการที่ใช้ผลิตวัตถุดิบเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนมากและช่วยสงวนแหล่งที่มาของพืชเหล่านี้ได้ การผลิตใช้พืชในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ใช้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นเพื่อที่จะสกัด สเต็มเซลล์จากพืชและนำสเต็มเซลล์เหล่านี้ไปเพิ่มจำนวนและเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจุดนี้ทำให้สารออกฤทธิ์เหล่านี้มีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

บุคคลที่มีชื่อเสียงใดบ้างที่ใช้สารออกฤทธิ์ในกลุ่ม PhytoCellTec™ ซึ่งได้มาจากสารสกัดสเต็มเซลล์แอปเปิล?

Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Jenifer Lopez และ Helen Mirren ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์จาก PhytoCellTec™