PhytoCellTec™ Malus Domestica

PhytoCellTec™ Malus Domestica (ไฟโตเซลล์เทค มาลัส โดเมสติกา) เป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในรูปไลโปโซม (liposome) ซึ่งบรรจุสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของแอปเปิลสายพันธุ์ Uttwiler Spätlauber ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

แอปเปิล

แอปเปิลพันธุ์ Uttwiler Spätlauber เป็นแอปเปิลสายพันธุ์เก่าแก่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งพบได้น้อยมากในปัจจุบัน โดยรู้จักกันดีในแง่ของการเก็บรักษาไว้ได้ยาวนาน แต่ความนิยมในแอปเปิลพันธุ์นี้กลับลดลงทีละน้อยเพราะมีรสชาติขมปนอยู่ซึ่งไม่เหมือนกับแอปเปิลทั่วไปที่มีรสชาติหวาน การที่แอปเปิลชนิดนี้สามารถเก็บได้นานโดยไม่เหี่ยวย่นหรือเสียรสชาติไป ซึ่งแน่นอนว่าแอปเปิลชนิดนี้ต้องมีสารที่มีความพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสเต็มเซลล์ที่อายุยืน จึงทำให้นักวิจัยของทาง Mibelle Biochemistry เกิดความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยต่อในปัจจัยดังกล่าว

PhytoCellTec™ Malus Domestica

Plant stem cells for skin stem cells (สเต็มเซลล์จากพืชเพื่อการดูแลสเต็มเซลล์ของผิว)

การพัฒนาทางนวัตกรรมของเทคโนโลยี PhytoCellTec™ (ไฟโตเซลล์เทค) ทำให้สามารถผลิตสเต็มเซลล์ของพืชได้จำนวนมากและยังสามารถที่จะเพาะพันธุ์พืชหายากหรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ เช่น แอปเปิลพันธุ์ Uttwiler Spätlauber ซึ่งเทคโนโลยี PhytoCellTec™ ทำให้เราใช้ประโยชน์สเต็มเซลล์พืชในทางเครื่องสำอางได้เป็นครั้งแรกของโลก

ผลของสเต็มเซลล์จากแอปเปิลต่อผิวหนัง

Mibelle Biochemistry ได้แสดงให้เห็นถึงการศึกษาทั้งหมดของ PhytoCellTec™ Malus Domestica – ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้จากสเต็มเซลล์ของแอปเปิล- ในการเพิ่มพลังชีวิตและยืดระยะเวลาการชราของสเต็มเซลล์ของผิว อีกทั้งยังป้องกันสเต็มเซลล์จากการถูกทำลายโดยมลพิษในสิ่งแวดล้อม จึงช่วยชะลอกระบวนการชราของผิวหนัง (skin aging process) ได้

สรุป PhytoCellTec™ Malus Domestica

เป็นสารออกฤทธิ์ตัวแรกที่มาจากสเต็มเซลล์ของพืช โดยถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของวงการเครื่องสำอาง การใช้สเต็มเซลล์ของพืชสามารถชะลอการชราของผิวได้โดยปกป้องเซลล์ที่มีความสำคัญที่สุดในผิวนั่นคือ สเต็มเซลล์ จึงคงความอ่อนเยาว์ของผิวเอาไว้ได้นานขึ้นและช่วยให้ผิวดูดี มีชีวิตชีวา

การเพิ่มพลังชีวิต (vitality) ของสเต็มเซลล์

Epidermal stem cells (สเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis) ถูกนำมาเพาะเลี้ยงโดยมีการเติม PhytoCellTec™ Malus Domestica ลงไปที่ความเข้นข้นต่างๆ แล้วทำการวัดความสามารถในการสร้างโคโลนี (colony-forming efficiency) ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า PhytoCellTec™ Malus Domestica สามารถทำให้เกิดผลในเชิงบวกต่อสเต็มเซลล์ของผิว (ดังภาพ)

PhytoCellTec™ Malus Domestica Figure 1
การเพิ่มพลังชีวิต (Vitality) ของสเต็มเซลล์ PhytoCellTec™ Malus Domestica ทำให้ความสามารถในการสร้างโคโลนี (colony-forming efficiency) ดีขึ้นได้

การรักษาความสามารถของสเต็มเซลล์ในการแบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ในผิวชั้น epidermis

Epidermal stem cells ที่อ่อนวัยและมีพลังชีวิตอยู่ จะสามารถสร้างชั้นผิว Epidermis ที่สมบูรณ์และมีหลายชั้น (multi-layer)ได้ภายใต้สภาวะการทดลอง เมื่อใช้ทำการทดลองเดียวกันกับสเต็มเซลล์ที่แก่ชราพบว่าไม่มีการแบ่งตัวและไม่มีการสร้างผิวหนังชั้น Epidermis เกิดขึ้นเลย โดยสเต็มเซลล์เหล่านี้จะหมดไปทีละน้อยและไปถึงจุดสิ้นสุดวงจรชีวิตของมัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีการเติมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของ Malus Domestica ลงไปในอาหารเลี้ยงเซลล์พบว่าแม้กระทั่ง สเต็มเซลล์ที่แก่ชราแล้วก็ยังสามารถสร้างผิวชั้น Epidermis ได้ นั่นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของ Malus Domestica มีอิทธิพลต่อการคงพลังชีวิตของสเต็มเซลล์ให้ยาวนานขึ้นและความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และการเกิดใหม่ของผิว (ดังภาพ)

PhytoCellTec™ Malus Domestica Figure 2
การรักษาความสามารถของสเต็มเซลล์ในการแบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ในผิวชั้น Epidermis สเต็มเซลล์สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่และทำให้การเกิดใหม่ของผิวหนังได้ยาวนานขึ้น พลังชีวิตของสเต็มเซลล์จะยังคงอยู่ถ้ามีการใช้ PhytoCellTec™ Malus Domestica

ผลการทดลองในแง่การลดริ้วรอย (Anti-wrinkle)

ได้มีการศึกษาด้านผลของการลดริ้วรอยของ PhytoCellTec™ Malus Domestica โดยมีการทดลองทางคลีนิคในอาสาสมัครจำนวน 20 คน (ช่วงอายุ 37 ถึง 64 ปี) โดยทำการทาผลิตภัณฑ์ emulsion ที่มีความเข้มข้น 2% ของ PhytoCellTec™ Malus Domestica ลงบนบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาเป็นเวลา 28 วัน ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าใน 100% ของกลุ่มอาสาสมัครมีการลดลงของริ้วรอยรอบดวงตาอย่างเห็นได้ชัดและมีนัยสำคัญ (ดังภาพ)

PhytoCellTec™ Malus Domestica Figure 3
ผลการทดลองในแง่การลดริ้วรอย (Anti-wrinkle) ผลหลังจากใช้เป็นเวลา 28 วัน