ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามโดยปราศจากการทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Mibelle Biochemistry ได้เข้าร่วมการประชุมขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการประชุมชื่อว่า Rio+20

กว่าเวลา 9 วัน (13 – 22 มิถุนายน ปี 2012) กว่าหลายพันเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในระหว่าง Rio+20 (การประชุมในวาระเกี่ยวกับการพัฒนายังยื่นโดยองค์การสหประชาชาติ) โดย Rio+20 ถือว่าเป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งในการประชุมนี้มีผู้นำจากส่วนต่างๆเข้ามาร่วมประชุมอันได้แก่ รัฐบาล, นักธุรกิจ, ประชาสังคม, เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติและนักวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อที่จะวางแผนอนาตคระยะยาวเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่หลากหลายออกไป

«​​UN-Konferenz Rio+20»​​
«​​UN-Konferenz Rio+20»​​ in Rio de Janeiro.

ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง Dr. Fred Zülli (ดอกเตอร์ เฟรด ซูลลิ) กรรมการผู้จัดการของ Mibelle Biochemistry จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ถูกเชิญเข้าร่วมเพื่อที่จะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งของวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมด้านเครื่องสำอาง โดยเฉพาะเทคโนโลยี

«​​UN Konferenz Rio+20»​​: Interview
Dr. Fred Zülli ได้พูดคุยทาง Pavilion TV เกี่ยวกับการวิจัยศึกษาด้านการใช้สเต็มเซลล์จากพืชในเครื่องสำอางโดยปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
«​​UN Konferenz Rio+20»​​​​: Session
Dr. Fred Zülli กรรมการผู้จัดการของ Mibelle Biochemistry และ Kelly Goodejohn ผู้อำนวยการด้านการจัดหาอย่างมีจริยธรรมของ Starbucks ในการประชุมเกี่ยวกับ “ผลกระทบของข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมต่อเครื่องสำอาง”

PhytoCellTecTM ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ (Eco-breakthrough) ในสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางจากธรรมชาติทำให้เราสามารถเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์พืชได้ ซึ่งสเต็มเซลล์จากพืชเหล่านี้ประกอบไปด้วยโมเลกุลที่สามารถออกฤทธิ์และมีประโยชน์ต่อผิว สามารถใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอางได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  • ใช้พืชปริมาณน้อยมาก (1ผลหรือ 1 ใบ) ในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีทางชีวภาพนี้ช่วยปกป้องและช่วยรักษาพืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากสำหรับการเพาะปลูก
  • ลดการใช้น้ำได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการผลิตแบบทั่วไป
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ย, สารกำจัดแมลงและสารเคมีอื่นๆ

โดยกลุ่มได้มีการตรวจสอบโดย Joope Cramwinckel, WBCSD และยังมีร่วมอภิปรายคนอื่นๆอันได้แก่ Paul Artaxo, University of Sao Paulo; Jereon Douglas, Solidaridad Latin America; Alfredo Cabral, Vertica Business Consultancy; Bernado Roehrs, Argoamerica, Guatemala ; and Rodrigo Somogyi, Ecofratas, Brazil.