PhytoCellTec™ Solar Vitis/Vitis Vinifera

PhytoCellTec™ Solar Vitis (ไฟโตเซลล์เทค โซลาร์ ไวทิส) ได้จากสเต็มเซลล์ขององุ่นจากBurgundy สายพันธุ์ Gamay Teinturier Fréaux ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีปริมาณของสารกลุ่ม Polyphenols (พอลีฟีนอล) อยู่ในปริมาณสูง เพื่อการป้องกันผิวจากรังสี UV

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า PhytoCellTec™ Solar Vitis สามารถปกป้อง epidermal stem cells (สเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis) จากรังสี UV และป้องกันการชราที่มีสาเหตุจากแสงแดด นอกจากนี้ PhytoCellTec™Solar Vitis ยังเพิ่มพลังชีวิต (vitality) และเพิ่มประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ และเพิ่มความทนทานของผิว (skin’s resistance) ด้วย

PhytoCellTec™ Solar Vitis/Vitis Vinifera

สรุป

การใช้สเต็มเซลล์ของพืชปกป้องสเต็มเซลล์ผิวซึ่งถือเป็นเซลล์ที่สำคัญที่สุดของผิว จึงเป็นการชะลอการชราของผิว ซึ่งPhytoCellTec™ Solar Vitis ปกป้องผิวจากการชราตามธรรมชาติ (chronological) และการชราที่มีสาเหตุจากรังสี UV ช่วยเพิ่มพลังชีวิต (vitality) ให้กับเซลล์ผิวและคงความอ่อนเยาว์และความงดงามของผิวให้ยาวนานขึ้น

เพิ่มพลังชีวิต (Vitality) ของสเต็มเซลล์

Epidermal stem cells (สเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis) ถูกนำมาเพาะเลี้ยงโดยมีการเติม PhytoCellTec™ Solar Vitis ลงไปที่ความเข้นข้นต่างๆ และทำการวัดความสามารถในการสร้างโคโลนี (colony-forming efficiency) ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าPhytoCellTec™ Solar Vitis สามารถทำให้เกิดผลในเชิงบวกต่อสเต็มเซลล์ของผิว (ดังแผนภาพ)

PhytoCellTec™ Solar Vitis/Vitis Vinifera Figure 1
เพิ่มพลังชีวิต (Vitality) ของสเต็มเซลล์ PhytoCellTec™ Solar Vitis ทำให้ความสามารถในการสร้างโคโลนี (colony-forming efficiency) ดีขึ้นได้

ปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis จากรังสี UV

Epidermal stem cells (สเต็มเซลล์ของผิวชั้น Epidermis) ถูกนำมาเพาะเลี้ยงโดยกลุ่มหนึ่งมีการเติม PhytoCellTec™ Solar Vitis ลงไป ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีการเติมสารออกฤทธิ์ใดๆ (untreated) จากนั้นนำจานเพาะเลี้ยงทั้งสองกลุ่มไปฉายรังสีทั้ง UVA และ UVB แล้วทำการวัดความสามารถในการสร้างโคโลนี (colony-forming efficiency หรือ CFE) ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการฉายรังสี UV ในกลุ่มสเต็มเซลล์ที่ไม่เติมสารใดๆเลย จะทำให้ความสามารถในการสร้างโคโลนีลดลงถึงร้อยละ 58 แต่ในกลุ่มสเต็มเซลล์ที่มีการเติม PhytoCellTec™ Solar Vitis ลงไปพบว่าแม้ว่าจะโดนฉายรังสี UV แต่ความสามารถในการสร้างโคโลนีของสเต็มเซลล์กลับเพิ่มขึ้น และพลังชีวิตของสเต็มเซลล์ไม่มีการสูญเสียเลยแม้จะโดนรังสี UV ก็ตาม (ดังภาพ)

PhytoCellTec™ Solar Vitis/Vitis Vinifera Figure 2
ปกป้อง Epidermal stem cells จากรังสี UV PhytoCellTec™ Solar Vitis สามารถรักษาพลังชีวิต (vitality) ของสเต็มเซลล์ให้คงอยู่แม้จะโดนรังสี UV ทำร้าย